Souhlas se zpracovaním osobních údajů

V souladu se zněním zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění akceptací uděluji společnosti I Feel Well s.r.o. souhlas se shromažďováním a zpracováním mých osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu pro účely plnění smluvních vztahů ze strany I Fell well s.r.o. po dobu trvání těchto smluvních vztahů. I Feel Well je dále oprávněna zpracovávat mé tzv. citlivé údaje (např. zdravotní údaje) z důvodu zamezení případných zdravotních rizik pro mou osobu. Současně souhlasím se zasíláním obchodních a marketingových sdělení na mou e-mailovou adresu. Všechny údaje jsem poskytl dobrovolně a společnost I Feel Well není oprávněna je poskytnout třetím osobám.